Kui ehitad kodu – kes valvab kvaliteedi järele?

Ants Vill
Shutterstock

Omanikujärelevalve on ehituseaduse ja valitsuse määrusega pandud kohustus igaühele, kes vähegi suurema hoone rajamise ette võtab. Kauaaegne järelevalveteenuse osutaja Mait Lillemäe vahendab oma kogemusi.

Kõigepealt veidi terminitest. Ehitiste ehitusjärelevalve kohustus on seadusega pandud kohalikele omavalitsustele, omanikujärelevalve on ehitajale seadusega pandud kohustus (vt ehitusseaduse § 20: Ehitise omanikujärelevalve: (1) Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve ehk omanikujärelevalve. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.).
"Selline kord – palgata järelevalvaja – võib tunduda paljudele, kes hakkavad oma kodu ehitama või ka juurdeehitust rajama, ülepingutusena. Olen ise oma tegevuse ajal näinud paljusid juhtumeid, kus ehituse, olgu või oma, aga samuti äritegevusena mõeldud arenduse või objekti puhul, et kui asja tõsiselt ei võeta, on tulemuseks palju probleeme, ka kulukaid,” ütles Mait Lillemäe, kes ise alustas omanikujärelevalve teenuse pakkumist 2008. aastal majanduskriisi ajal, kui ehitusettevõtja töö kõrvalt rohkem aega ka muuks jäi.

Edasi lugemiseks

Sarnased artiklid