Termokaameraga soojalekete avastamiseks ei tohi maja teatud aja kütta ega aknaid avada

kodus.ee
Õhukindluse mõõtmist tasub vana maja puhul teha enne väliseinte kapitaalremonti. | Shutterstock

Soojuskaameraga saab selgeks maja soojus- ja õhulekked ning konstruktsioonivead, ilma et seinu lahti peaks võtma. Ka niiskusele ja hallitusele saab jälile, kui näiteks niiskus on aurutõkkest seespool. Aparaadiga saadud näit on siiski vaid esialgne ja niiskuskahjustusi peab põhjalikumalt selgitama lisauuringute ja konstruktsioonide avamisega.

Soojuskaameraga pildistamine õnnestub hästi, kui sise- ja välistemperaruuridevahe on vähemalt 15 kraadi. Tööd tehakse alarõhuga ruumides, normaalioludes või ka mõlemal puhul; pildistamine normaaloludes on üldiselt kasutatav meetod. Alarõhku kasutatakse siis, kui tahetakse selgeks teha, kas tegu on õhulekkega, nn külmasillaga või on soojustus puudulik.
Töö tellija saab soojuskaameraga tehtud tööst selge raporti, mille põhjal on remonditöid lihtne õiges kohas teha. Soojuskaameraraport on hea dokument ka kinnisvaratehingute jaoks.

Tüüpilised õhulekkekohad on põrand, ühenduskohad seintega ja läbiviigud. Soojuskaameraga on lekkekohad kergesti leitavad ja määratletavad: näiteks et keset seina on lekkekoht, kus ehitamise ajal on näiteks jäänud aurutõke korralikult hermeetiliseks tegemata.

Üllatavalt tihti on soojuskaamera ära näinud lekkekohtadena uksed ja aknad. Sellisel juhul saab asja parandatud ukse- ja aknatihendite hinnaga. Uks on võinud aegade jooksul vajuda või lihtsalt jäänud paigaldamise ajal korralikult paika panema; aga ukse üla- ja alaserva lekked saab kerge vaevaga korda tihendite ja ukse asendi seadmisega.


Ettevalmistused tööks soojuskaameraga
 

Väiksemas hoones kulub soojuskaameratööks pool kuni kaks tundi. Enne pildistaja saabumist tuleb välja otsida hoone põhiplaanid ja lõiked ning saata need kas töö tegijale e-postiga.

Vähemalt 12 tundi enne soojuskaameraga töö algust tuleb lõpetada kütmine ja ka aknaid ei tohi tuulutamiseks avada. Kardinad võib kimpu koguda akna keskele või eest ära võtta, mööbel tuleks välisseintest umbes meetri kaugusele nihutada. Kui mööblit hakata nihutama alles siis, kui termopildistaja kohal, ei saada õigeid mõõtetulemusi. Raskem mööbel jäägu oma kohale, aga neis paigus soojuskaamera muidugi tegelikku olukorda ka ei näita.

Õhukindluse mõõtmine on teine meetod, et lekkeid uurida. Õhukindluse mõõtmist tasub vana maja puhul teha enne väliseinte kapitaalremonti. Energiakulu raport on vajalik dokument kinnisvara tehingute jaoks; sellest nähtub, kui maja on renoveeritud tänapäeva soojapidavusnormidele vastavaks.

8 levinumast soojustamise veast ja lahendusest saad lugeda siit
Allikas: TM Kodu&Energia

 

Sarnased artiklid